Op 10 januari 2020 hebben vakbonden en werkgevers het cao-akkoord CAO PO 2019 – 2020 ondertekend. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofdstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Ook de overige aanpassingen in de cao-tekst zijn nu afgerond en de definitieve tekst van de CAO PO 2019 -2020 is vastgesteld.

Wat is er in deze cao veranderd? Wetswijzigingen van 1 januari 2020 zijn doorgevoerd in de cao. Zo is door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) de ambtenarenstatus in het onderwijs verdwenen (de speciale regels voor het openbaar onderwijs) en hebben inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

De inhoud van deze CAO PO 2019 – 2020 geldt vanaf 1 januari 2020. In de cao is de bepaling opgenomen dat de teksten van de CAO PO 2019 – 2020 ongewijzigd van toepassing zijn gebleven tot 1 januari 2020.