7 oktober 2020: ondertekening MuziekopleidersAkkoord
Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Dat betekent dat alle pabo’s werken aan de kwaliteit van het muziekonderwijs, waardoor er een nieuwe generatie leerkrachten op weg is. Dat doen de pabo’s in samenwerking met de conservatoria en het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling kent een looptijd van drie jaar), hebben de opleidingsinstituten besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan. Een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland! Dit wordt op woensdag 7 oktober as. bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord. Uitleg over het Akkoord vind je in deze korte animatie.

Manifest
Aan het MuziekopleidersAkkoord ligt een manifest met onderlegger ten grondslag, zie de links hieronder. Om het Akkoord nog krachtiger te maken, vragen we een breed scala aan landelijke partijen mee te tekenen: van het onderwijs tot aan het bedrijfsleven en alle muziekgerelateerde partijen ertussenin. Ook de VLS tekent het manifest, en daarmee het MuziekopleidersAkkoord, mee op 7 oktober.

Manifest
Onderlegger

Campagne: post je muzikale jeugdfoto
We willen het MuziekopleidersAkkoord zichtbaar maken bij een groot publiek. Daarom tuigen we een ludieke campagne op, waarbij we ons netwerk én het netwerk van ons netwerk vragen om op 7 oktober een muzikale jeugdfoto te posten op sociale media met #meermuziekindeklas. Graag zamelen we ook nu al muzikale jeugdfoto’s in, want daarmee vormen we die dag uiteindelijk een spectaculair slotakkoord. In de bijgevoegde leaflet ‘Vier het MuziekopleidersAkkoord mee’ en op de website van Méér Muziek in de Klas lees je er meer over. Meteen een foto insturen kan ook door middel van dit formulier.

Lesmateriaal op Schooltv
Dit najaar verschijnen weer nieuwe muzikale energizers op Schooltv. Half september wordt de eerste gepubliceerd, met een lied speciaal voor het MuziekopleidersAkkoord, vergezeld van lesmateriaal voor onder- midden- en bovenbouw. Het materiaal wordt beschikbaar gesteld via Méér Muziek in de Klas en Schooltv.

Tot slot: inhoudelijk programma voor alle doelgroepen
Op 7 oktober is er een inhoudelijk online programma voor elk wat wils: een vragenuur voor pabo- en conservatoriumstudenten, een workshop over vakintegratie, lezingen over het belang van muziekonderwijs en vormen van muziekonderwijs. Het programma is tussen 12.00 tot 18.00 uur. In de vroege avond vindt een afsluitend rondetafelgesprek met betrokken partijen plaats, waar de agenda van het MuziekopleidersAkkoord voor de komende jaren wordt bepaald. Details over het programma komen binnenkort online. Wil je hierover een seintje? Meld je dan aan voor de alert via de website van Méér Muziek in de Klas. Daar vind je ook meer info. En fijn als je 7 oktober vast reserveert in je agenda!