Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend  onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving. Talis geeft leraren en schoolleiders de kans zich uit te spreken over hun vak en hun school en levert door (internationale) vergelijkingen waardevolle inzichten op. Aan Talis 2018 doen bijna 50 landen mee.

Nederland doet nu voor de derde keer mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor de eerste keer in het basisonderwijs. Talis is niet gericht is op ‘platte’ scores, maar geeft direct inzicht in verschillende factoren die van invloed zijn op de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. Lees meer…