Vakbondsberichten

Samenwerking en regie bij onderwijszorgarrangementen helpen bij uitval

Als kinderen en jongeren dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs, kunnen onderwijszorgarrangementen (OZA’s) voorkomen dat ze thuiszitter worden en helpen hen terug te brengen naar het onderwijs. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Vier onderwijsplannen voor tweede ronde Groeifonds

Op 31 oktober zijn vier onderwijsplannen voor het po&vo ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Ook het onderwijs levert daaraan een bijdrage. De ingediende vier plannen vertegenwoordigen een totale waarde van ongeveer 500 miljoen euro…
Lees verder
CAO

Een onderhandelaarsakkoord cao-VO, alleen afspraken over loon

Bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord zal zo spoedig mogelijk aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ komen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is gericht op het werkend en gezond de AOW-leeftijd bereiken en daarmee een belangrijk (hulp)middel om lerarentekorten tegen te gaan. In verschillende levensfasen kan de (duurzame) inzetbaarheid – vanwege uiteenlopende redenen – onder druk komen te staan. De Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs geeft inzicht in de ontwikkelingen en problematiek van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken in het…
Lees verder