Vakbondsberichten

Van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO

Verkenning naar de stille reserve aan vakdocenten VO De vakverenigingen KVLO (lichamelijke opvoeding), VLS (muziek) en VONKC (kunst & cultuur) veronderstelden een jaar geleden dat veel bevoegde collega’s structureel als vakleerkracht in het PO aan de slag kunnen wanneer er vacatures in het primair onderwijs beschikbaar zouden zijn. Op verzoek van deze verenigingen is het aantal voor onze vakken bevoegde…
Lees verder
Vakbondsberichten

Bevoegdhedencommissie VO beëindigt werkzaamheden

De door het ministerie van OCW aangestelde bevoegdhedencommissie VO (waarin ook de FvOv participeert) heeft haar werkzaamheden per direct beëindigd. De de leden waren kritisch over de taakopvatting en de ruimte voor uitvoering van die taken. Het doel van de Commissie Bevoegdheden VO was om minister Slob op zijn verzoek te adviseren over passende bevoegdheden voor nieuwe vakken in het…
Lees verder
CAO

Onderhandelingen CAO-VO opgeschort

In februari is het overleg over een nieuwe cao-VO gestart. De onderhandelingen zijn echter op dit moment opgeschort. De sociale partners in het onderwijs, waaronder de FvOv, willen de uitkomst van de formatie afwachten. Partijen zijn van mening dat er voor het sluiten van een cao meer structureel geld nodig is. “We zullen in de komende tijd nog een dringend…
Lees verder
Centrale examens

Wanneer moet het examenwerk naar de 2e corrector? Adviestabel beschikbaar!

In de hectische examenperiode is het belangrijk om je werk tijdig naar de 2e corrector te sturen, zodat hij/zij ook voldoende tijd heeft om het werk te beoordelen. In een normale examenperiode kan dat al best lastig zijn, nu er dit jaar vanwege COVID-19 een extra afnameperiode is komt de correctietijd nog meer onder druk te staan. Des te meer…
Lees verder