CAO

Een onderhandelaarsakkoord cao-VO, alleen afspraken over loon

Bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord zal zo spoedig mogelijk aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ komen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is gericht op het werkend en gezond de AOW-leeftijd bereiken en daarmee een belangrijk (hulp)middel om lerarentekorten tegen te gaan. In verschillende levensfasen kan de (duurzame) inzetbaarheid – vanwege uiteenlopende redenen – onder druk komen te staan. De Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs geeft inzicht in de ontwikkelingen en problematiek van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken in het…
Lees verder
Vakbondsberichten

Van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO

Verkenning naar de stille reserve aan vakdocenten VO De vakverenigingen KVLO (lichamelijke opvoeding), VLS (muziek) en VONKC (kunst & cultuur) veronderstelden een jaar geleden dat veel bevoegde collega’s structureel als vakleerkracht in het PO aan de slag kunnen wanneer er vacatures in het primair onderwijs beschikbaar zouden zijn. Op verzoek van deze verenigingen is het aantal voor onze vakken bevoegde…
Lees verder
Vakbondsberichten

Bevoegdhedencommissie VO beëindigt werkzaamheden

De door het ministerie van OCW aangestelde bevoegdhedencommissie VO (waarin ook de FvOv participeert) heeft haar werkzaamheden per direct beëindigd. De de leden waren kritisch over de taakopvatting en de ruimte voor uitvoering van die taken. Het doel van de Commissie Bevoegdheden VO was om minister Slob op zijn verzoek te adviseren over passende bevoegdheden voor nieuwe vakken in het…
Lees verder