Nieuws

Reactie VLS op conceptvisie Kunst & Cultuur Curriculum.nu

Reactie VLS feedbackloop 1 op de conceptvisie van het leergebied Kunst & Cultuur  Voor meer informatie over en de conceptvisie, verwijzen we naar de website van Deze reactie is tot stand gekomen na raadpleging van een brede groep muziekdocenten: zowel leden als niet-leden van onze vereniging. Dit is de eerste feedbackloop, er volgen er nog twee. Ben je muziekdocent en…
Lees verder
Nieuws

Positief advies start ontwikkelteam kunst & cultuur

We hebben de coördinatiegroep Onderwijs 2032 laten weten positief tegenover de start van het ontwikkelteam kunst & cultuur te staan. Een curriculumherziening is in onze ogen hard nodig om recht te doen aan de leerling die we anno nu in de klas hebben. Het huidige onderwijscurriculum houdt te weinig rekening met en maakt te weinig gebruik van de veranderde omgeving waarin…
Lees verder
Nieuws

Onderwijs2032 in sterk uitgeklede versie verder

Donderdag 20 april vond in de Tweede Kamer het debat plaats met staatssecretaris Dekker over het vervolg van de curriculumherziening, ook wel Onderwijs2032 en genoemd. De dag ervoor hebben we deelgenomen aan het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van OCW en aan de onderwijswoordvoerders van de partijen input geleverd hoe vanuit muziek gedacht wordt over de curriculumherziening. We hebben gepleit…
Lees verder
Nieuws

Waar zijn de kunstvakken mee bezig?

Wat er moet gebeuren nu de tweedeling van kunstvakken ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl blijft bestaan AUTEUR: Joost Overmars Dit artikel verscheen ook in Kunstzone 2015-2 En toen… gebeurde er niets. Ruim twee jaar na het verschijnen van het rapport van de Verkenningscommissie Kunstvakken, vlak voor de zomervakantie, kwam de staatssecretaris met de mededeling dat hij het advies van de commissie…
Lees verder