Nieuws

Positief advies start ontwikkelteam kunst & cultuur

We hebben de coördinatiegroep Onderwijs 2032 laten weten positief tegenover de start van het ontwikkelteam kunst & cultuur te staan. Een curriculumherziening is in onze ogen hard nodig om recht te doen aan de leerling die we anno nu in de klas hebben. Het huidige onderwijscurriculum houdt te weinig rekening met en maakt te weinig gebruik van de veranderde omgeving waarin…
Lees verder
Nieuws

Standpunten curriculumherziening PO/VO

Standpunten curriculumherziening PO/VO, ten behoeve van het rondetafelgesprek met de vaste commissie OCW, woensdag 19 april 2017. Doel van het rondetafelgesprek inzicht krijgen in het proces/draagvlak van de totstandkoming van de uitkomsten van de verdiepingsfase Onderwijs2032; inzicht krijgen in de verhouding tussen vakoverstijgende vakken in relatie tot kenniscomponent; inzicht krijgen in de inhoudelijke aanpassingen. Lees hier onze volledige Standpunten ten…
Lees verder
Nieuws

Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin de VLS vertegenwoordigd is, heeft afgelopen week een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Het Strategisch Beraad vraagt de vaste kamercommissie met klem om de staatssecretaris ter deze te horen over zijn besluit, een besluit dat beslist niet…
Lees verder
Nieuws

Advies Verkenningscommissie Kunstvakken VO

Op 22 mei jl. is het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken VO aangeboden aan de minister van OC&W. Over het pre-advies hebben de VLS-leden afgelopen najaar al hun zegje kunnen doen. Nu is de beurt aan het College voor Examens en het Cito om hun oordeel te geven over de uitvoerbaarheid van het advies. Vanuit het ministerie zal er op…
Lees verder