Nieuws

Geef voor 11/8 uw feedback op de voorstellen van curriculum.nu

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders vragen uw feedback op hun conceptvoorstellen. Kijk hier voor de informatie per leergebied. Tot en met 11 augustus kunt u reageren! staat voor: Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst; Terugdringen van overladenheid voor leerlingen; Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo); Meer ruimte voor eigen invulling door scholen; Goede samenhang tussen…
Lees verder
Nieuws

Enquête leergebied Kunst & Cultuur, invullen uiterlijk 23/6

U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat collega's zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom sturen we u deze enquête! We hebben…
Lees verder
Nieuws

Muziek- en taalonderwijs slim combineren

Ook onze vakbroeders van de LKCA houden zich bezig met en berichten: Taal en muziek in het onderwijs kunnen elkaar versterken en daarin trekken het LKCA en de Taalunie samen op. In een expertbijeenkomst verkenden we de raakvlakken tussen taal en muziek. In dit artikel lees je de opbrengsten en de kansen die we signaleerden. Slimme combinaties maken tussen vakken…
Lees verder
Nieuws

Voorstellen voor curriculumherziening: voor en door leraren

Begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een greep uit de voorstellen van de leraren en schoolleiders uit de negen ontwikkelteams van die de basis leggen voor de herziening…
Lees verder