Vakbondsberichten

Brief minister Slob inzake Curriculumherziening

Op 9 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot het vervolgproces van de curriculumherziening. Minister Slob erkent in deze brief de noodzaak van de curriculumherziening en wil verder werken aan de bijstelling van de kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO, en de vakvernieuwingen in de bovenbouw van het VO. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Tussenadviezen Wetenschappelijke Curriculumcommissie

Op 5 februari zijn de eerste twee tussenadviezen van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie openbaar geworden. In het eerste advies gaat de commissie in op de bruikbaarheid van de voorstellen van de ontwikkelteams van In het tweede tussenadvies kijkt de commissie naar de werkopdracht aan SLO voor het bijstellen van de kerndoelen voor PO en onderbouw VO. De FvOv is blij dat…
Lees verder
Nieuws

Kamerleden willen focus op rekenen en taal. VLS stuurt brief naar minister!

Er was op 5 maart jl. een verhit debat in de Tweede Kamer over De suggestie werd meerdere malen geopperd dat het meer over de kernvakken rekenen en taal zou moeten gaan. Voor het vak Muziek is het uiteraard essentieel dat er ingezet blijft worden op een algemeen vormend curriculum met een gelijkwaardige plek voor kunst en cultuur. De VLS…
Lees verder
Nieuws

Discussieer mee over de ‘Toekomst van ons onderwijs’

Op 21 januari is het stuk de ‘Toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. In dit stuk adresseert een breed scala aan onderwijsorganisaties problemen in ons huidige onderwijs en roept op tot een discussie over deze thema’s. Diverse signalen waarschuwen ons al langer dat de rek uit ons onderwijssysteem is. Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het…
Lees verder