Onderwijsbonden staken op 6 maart tegen bezuinigingen op passend onderwijs

De gezamenlijke onderwijsvakbonden roepen leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo op om 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op het passend onderwijs. Die maatregel is zeer nadelig voor de kwaliteit van ons onderwijs en heeft massaontslag, hogere werkdruk voor het achterblijvend personeel en minder…
Lees verder

Onderwijsstaking 26 januari a.s., wat doet de VLS?

Na het handjeklap in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie binnenkort in de Eerste Kamer behandeld worden. Een eerste actie van Laks is door de VLS en de andere bonden binnen de Federatie Onderwijsbonden ondersteund. LIA heeft direct na de kerstvakantie een staking uitgeroepen en de AOb op 26 januari.…
Lees verder

FvOv roept nog niet op tot staking

FvOv: We zetten hard in op gezamenlijke actie, maar roepen nog niet op tot staking! Na een handjeklap in de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie nu naar de Eerste Kamer. Een eerste actie van Laks is door de bonden verenigd in de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) ondersteund. LIA heeft direct…
Lees verder

Algemeen Passend Onderwijs: maatregelen om gedwongen ontslag te voorkomen

Op 13 december 2011 zijn de sociale partners (waaronder de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP) met minister Marja van Bijsterveldt een pakket maatregelen overeengekomen. Blijft uiteraard dat we tegen de stevige bezuinigingen op Passend Onderwijs zijn. Maar gelet op de politieke realiteit restte ons niets dan in het belang van onze leden het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Ontslagen vermijden,…
Lees verder