Vakbondsberichten

Rapport ‘Omwille van goed onderwijs’

Verbetering van de kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs vraagt om structurele aandacht. Een betere benutting van kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs dat werkt voor alle leerlingen en studenten. De Onderwijsinspectie signaleert al geruime tijd dat beschikbare kennis nu niet optimaal wordt gebruikt voor het verbeteren van onderwijs op scholen, instellingen en opleidingen. Dit geldt voor alle…
Lees verder
Vakbondsberichten

Ga aan de slag met het OnderwijsKieskompas

Hoe denken politieke partijen specifiek over het onderwijs? Je kunt nu een OnderwijsKieskompas invullen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Vinden partijen bijvoorbeeld dat de lerarenopleiding gratis moet worden? Moeten leraren in het basisonderwijs evenveel betaald krijgen als docenten in het voortgezet onderwijs? En hoe denken ze over het bindend studieadvies in het hoger onderwijs? Verdiepende stemhulp Al 15…
Lees verder
Vakbondsberichten

Brede coalitie pleit ook voor investeringen om de structurele problemen van het onderwijs op te lossen

Vertegenwoordigers van zeven werknemersorganisaties in het onderwijs vragen de Tweede Kamerleden om een structurele aanpak van de problemen in het onderwijs. In hun brief pleiten FvOv, AOb, CNVOnderwijs, AVS, Platform VVVO, BVMBO en Lerarencollectief voor: 580 miljoen euro structureel voor het dichten van de salariskloof tussen PO en VO een substantiële investering in de bestrijding van de werkdruk. Het gaat…
Lees verder