Vakbondsberichten

Bevoegdhedencommissie VO beëindigt werkzaamheden

De door het ministerie van OCW aangestelde bevoegdhedencommissie VO (waarin ook de FvOv participeert) heeft haar werkzaamheden per direct beëindigd. De de leden waren kritisch over de taakopvatting en de ruimte voor uitvoering van die taken. Het doel van de Commissie Bevoegdheden VO was om minister Slob op zijn verzoek te adviseren over passende bevoegdheden voor nieuwe vakken in het…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nationaal Programma Onderwijs

Op 23 maart jl. stuurde minister Slob in een brief aan alle schoolbesturen en scholen in het funderend onderwijs informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. In deze brief gaat hij in op het proces dat de aankomende maanden doorlopen wordt, wat er van het ministerie van OCW verwacht kan worden en wat het ministerie van de scholen verwacht. Klik hier…
Lees verder
Vakbondsberichten

Neem deel aan de presentatie, webinars en conferentie Staat van het Onderwijs 2021

Hoe staat het Nederlandse onderwijs ervoor en welke belangrijke ontwikkelingen zijn er te zien? De Inspectie van het Onderwijs toont dat ieder jaar in de Staat van het Onderwijs. Dit jaar organiseert de inspectie verschillende online evenementen rondom de publicatie. Het zijn een presentatie en een reeks webinars op 14 april en een online conferentie op 11 mei. De inschrijving…
Lees verder
Vakbondsberichten

Manifest loonkloof

Sociale partners in het primair onderwijs roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. Dat is – zeker nu – belangrijk! We zijn verheugd dat de loonkloof ook in de verkiezingsprogramma’s erkend wordt als een probleem. Want alleen samen kunnen het kabinet en de…
Lees verder