Vakbondsberichten

Aanvragen lerarenbeurs toch toegekend

Op 8 juli jl. berichtten wij dat, ondanks eerdere toezeggingen, dit jaar helaas opnieuw een groot aantal leraren bericht heeft gekregen niet in aanmerking te komen voor de lerarenbeurs. Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft daarop in juli een amendement ingediend om voor 2021 17,1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de lerarenbeurs. De Tweede Kamer heeft dit amendement…
Lees verder
Uitgelicht

FvOv voorzichtig positief over tijdelijke toelage leraren

Onderwijsvakorganisatie FvOv vindt de tijdelijke toelage voor leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met leerachterstanden een stap in de goede richting. De problemen zijn op deze scholen ook het grootst. Maar voor het wegwerken van de personeelstekorten in het onderwijs zijn volgens voorzitter Jilles Veenstra structurele maatregelen nodig. “Het onderliggende probleem is hiermee niet opgelost.” Corona Woensdag kondigde minister…
Lees verder
Vakbondsberichten

Onderwijs geeft concrete invulling aan ambities van formerende partijen

Voortgezet onderwijs kopt voorzet Hamer binnen. Met een pleidooi voor structurele investeringen in het onderwijs reageren de gezamenlijke onderwijspartijen in het voortgezet onderwijs op de ambities voor de komende regeerperiode die informateur Hamer in haar eindverslag optekent. De kwaliteit van het onderwijs op orde brengen, het vergroten van kansengelijkheid en het stimuleren van innovatie zijn hierin de speerpunten. Om de…
Lees verder
Vakbondsberichten

Rekenkamer: onduidelijk of extra steun coronacrisis kwetsbare leerlingen bereikt

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministers voor onderwijs hebben € 280 miljoen extra aan subsidie verleend na het gedwongen sluiten van scholen vanwege de coronacrisis in het voorjaar van 2020. De ministers hebben niet duidelijk gemaakt wat precies doel en doelgroepen van deze…
Lees verder