Vakbondsberichten

Onderwijs geeft concrete invulling aan ambities van formerende partijen

Voortgezet onderwijs kopt voorzet Hamer binnen. Met een pleidooi voor structurele investeringen in het onderwijs reageren de gezamenlijke onderwijspartijen in het voortgezet onderwijs op de ambities voor de komende regeerperiode die informateur Hamer in haar eindverslag optekent. De kwaliteit van het onderwijs op orde brengen, het vergroten van kansengelijkheid en het stimuleren van innovatie zijn hierin de speerpunten. Om de…
Lees verder
Vakbondsberichten

Rekenkamer: onduidelijk of extra steun coronacrisis kwetsbare leerlingen bereikt

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministers voor onderwijs hebben € 280 miljoen extra aan subsidie verleend na het gedwongen sluiten van scholen vanwege de coronacrisis in het voorjaar van 2020. De ministers hebben niet duidelijk gemaakt wat precies doel en doelgroepen van deze…
Lees verder
Vakbondsberichten

Behoud het Professioneel Statuut voor leraren

Het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, moet niet worden geschrapt. Dat schrijven zeven organisaties, waaronder de FvOv, in een brief aan de Tweede Kamer. Het professioneel statuut is tegelijk met het verplichte lerarenregister in de wet gekomen. Op het lerarenregister was vanuit het onderwijs veel kritiek, maar het professioneel statuut helpt de leraren om…
Lees verder
Vakbondsberichten

De rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Door de sluiting van scholen en het volgen van onderwijs op afstand hebben veel leerlingen en studenten achterstanden opgelopen. Daarom komt de overheid met een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met een investering van 8,5 miljard wil de overheid scholen stimuleren en faciliteren om achterstanden aan te pakken en in te halen. De…
Lees verder