Vakbondsberichten

8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob maakten op 17 februari de plannen van het Nationaal Programma Onderwijs bekend. "We zijn blij met de steunmaatregelen voor het onderwijs. We werken graag mee aan de verdere invulling", aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra. Het kabinet investeert in de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro in alle sectoren van het onderwijs in een speciaal daarvoor…
Lees verder
Vakbondsberichten

Motie toekenning aanvragen Lerarenbeurs aangenomen

Op 10 september diende Tweede Kamerlid Van Meenen een motie in waarin de regering wordt verzocht “om voor 1 oktober aanstaande met voorstellen te komen om de aanvragen voor de Lerarenbeurs alsnog toe te kennen en de afgewezen leraren daarover te informeren, zoals bijvoorbeeld een kasschuif waarbij een deel van de middelen voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren…
Lees verder
Vakbondsberichten

Projectinformatie ‘Werkdruk in het primair onderwijs’

Werkdrukakkoord: Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft het kabinet in het voorjaar van 2018 een akkoord met de vakbonden en PO-Raad afgesloten. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen sinds het schooljaar 2018-2019 extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij deze middelen besteden, waarbij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.…
Lees verder