Vakbondsberichten

Passende wet- en regelgeving nodig voor goed 10-14 onderwijs

Om de onderwijskwaliteit op de diverse instellingen voor 10-14 onderwijs in Nederland te kunnen waarborgen, is het nodig dat er een goede wettelijke verankering komt van deze specifieke onderwijssoort voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Alleen op basis daarvan kan de Inspectie van het Onderwijs adequaat toezien op de kwaliteit van dit sectordoorbrekende onderwijs en kunnen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Wijziging Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen, aangepast. Het is nu mogelijk voor een eerste of tweede studiejaar afzonderlijk subsidie aan te vragen. Tevens is het subsidiebedrag per studiejaar verhoogd. Door het halen van een tweede bevoegdheid te stimuleren wordt beoogd het vak van leraar aantrekkelijker te maken en leraren zoveel…
Lees verder
Vakbondsberichten

Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met het Plan van aanpak monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het voorjaar van 2022 wordt een besluit genomen over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO. De eindevaluatie is voorzien voor eind 2023. Elk half jaar vindt een rapportage plaats. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Brief minister Slob inzake Curriculumherziening

Op 9 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot het vervolgproces van de curriculumherziening. Minister Slob erkent in deze brief de noodzaak van de curriculumherziening en wil verder werken aan de bijstelling van de kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO, en de vakvernieuwingen in de bovenbouw van het VO. Lees…
Lees verder