Nieuws

Reactie op de opbrengsten van Curriculum.nu

Zit er muziek in ons nieuwe onderwijs? Nog geen reden voor een loftrompet. Er ligt een mooi resultaat van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur van voor de inrichting van het onderwijs van de toekomst. Het biedt veel kansen aan het onderwijs in kunst en cultuur. Maar muziekdocenten zijn bezorgd. Zit er nog muziek in het onderwijs van de toekomst? Sinds…
Lees verder
Nieuws

Alle onderwijsbonden roepen op tot staking op 6/11

De onderwijsbonden roepen het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners komen in actie voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Ook tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat…
Lees verder
Nieuws

Werkdrukmiddelen PO hebben effect, doorpakken nu nodig

Uit onderzoek, in opdracht van de PO-Raad door DUO Onderwijsonderzoek, blijkt dat de verlichting van de werkdruk voor een belangrijk deel te danken is aan de inzet van onderwijsondersteuners en vakleerkrachten. De meeste schoolteams hebben hun plannen om hun werkdruk aan te pakken met succes kunnen uitvoeren. Werkdrukakkoord 2018 Om de werkdruk terug te dringen, sloten PO-Raad en vakbonden, waaronder…
Lees verder
Nieuws

Muziekdocent denkt anders over Curriculum.nu dan kunstvakcollega’s

Muziekdocenten kijken heel anders aan tegen de voorstellen voor herziening van het onderwijsprogramma () dan docenten van andere kunstvakken, blijkt uit recent verschenen onderzoek dat gedaan is in opdracht van de kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en VNK-e. Muziekdocenten zien het bevorderen van vakoverstijgend onderwijs minder zitten dan andere kunstvakdocenten. Dat geldt ook voor het bewerkstelligen van samenhang met een gemeenschappelijke taal. Meer…
Lees verder