CAO

Ledenraadpleging CAO PO

Op 3 juli jl. hebben FvOv en de andere bonden (AOb, CNVO en AVS) en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord cao Primair Onderwijs gesloten. De cao PO geldt voor werknemers in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken zijn…
Lees verder
CAO

Ledenraadplegingen onderhandelaarsakkoord cao po

Belangrijk nieuws over de cao primair onderwijs: kom naar een van de informatiebijeenkomsten en geef daarna uw mening via internet. Op 3 juli jl. hebben FvOv en de andere bonden (AOb, CNVO en AVS) en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs gesloten. Dit akkoord vormt de basis voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. De tekst en meer…
Lees verder
Nieuws

Verslag overleg Tweede Kamer over cultuureducatie en -participatie

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker waren bij het debat aanwezig. Het LKCA maakte een verslag.
Lees verder
Nieuws

Het Koninklijk Concertgebouw in de wolken, reactie van Reyer Ploeg op Volkskrantartikel

Het Koninklijk Concertgebouw in de wolken De zomer is veelbelovend begonnen. Onze hofleverancier uit Amsterdam heeft zich over het muziekonderwijs op basisscholen in Nederland ontfermd, zo blijkt uit het artikel in de Volkskrant van zaterdag 21 juni. Nu bestaat muziekonderwijs in ons land eigenlijk niet meer en is het al langer een tendens dat spelers op de culturele markt zich…
Lees verder