Vakbondsberichten

Manifest loonkloof

Sociale partners in het primair onderwijs roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. Dat is – zeker nu – belangrijk! We zijn verheugd dat de loonkloof ook in de verkiezingsprogramma’s erkend wordt als een probleem. Want alleen samen kunnen het kabinet en de…
Lees verder
CAO

Cao-onderhandelingen voor primair onderwijs gestart

In februari zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-PO gestart. De FvOv zet in op het dichten van de salariskloof voor alle werknemers naast een flinke salarisverhoging. Daarnaast zet de FvOv onder andere in op elementen die voor de vakleerkrachten en OOP’ers belangrijk zijn. Voor het dichten van de salariskloof is een extra investering in het PO nodig van het…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aangepast protocol PO

Het protocol primair onderwijs op enkele punten aangepast. II – 1: aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen geldt in eerste instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Indien een school besluit toch een activiteit te organiseren op een andere locatie, dan…
Lees verder
CAO

Leden stemmen in met akkoord cao-PO

Het onderhandelaarsakkoord zoals dat op 29 oktober jl. is gesloten tussen sociale partners (waaronder de FvOv) is door de verenigingen van de FvOv op basis van de uitslag van de peiling bekrachtigd. Bijna 85% van de stemmers heeft voor het akkoord gestemd. Inmiddels is duidelijk dat ook de andere cao-partijen kunnen instemmen met het akkoord. Daarmee is het akkoord een…
Lees verder