Vakbondsberichten

Cao-akkoord cao-po ondertekend

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-po. Ook de leden van de andere vakbonden en de PO-Raad stemden in meerderheid positief. Het onderhandelaarsakkoord was op 11 oktober door de vakbonden en de PO-Raad gesloten en is na instemming van de leden op 2 november ondertekend. De looptijd is tot 31 december 2021. In het akkoord is…
Lees verder
Vakbondsberichten

Samenwerking en regie bij onderwijszorgarrangementen helpen bij uitval

Als kinderen en jongeren dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs, kunnen onderwijszorgarrangementen (OZA’s) voorkomen dat ze thuiszitter worden en helpen hen terug te brengen naar het onderwijs. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Vier onderwijsplannen voor tweede ronde Groeifonds

Op 31 oktober zijn vier onderwijsplannen voor het po&vo ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Ook het onderwijs levert daaraan een bijdrage. De ingediende vier plannen vertegenwoordigen een totale waarde van ongeveer 500 miljoen euro…
Lees verder
CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: leden kunnen tot 28/10 reageren

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: 2,25% loonsverhoging voor alle werknemers Vakbonden, waaronder de FvOv, en de PO-Raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Daarmee worden de beschikbare middelen voor dit kalenderjaar vertaald in de salarissen van alle medewerkers. Partijen gaan vervolgens aan de slag om afspraken…
Lees verder