CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: leden kunnen tot 28/10 reageren

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: 2,25% loonsverhoging voor alle werknemers Vakbonden, waaronder de FvOv, en de PO-Raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Daarmee worden de beschikbare middelen voor dit kalenderjaar vertaald in de salarissen van alle medewerkers. Partijen gaan vervolgens aan de slag om afspraken…
Lees verder
CAO

Overleg over cao-PO wordt hervat

Sociale partners in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) hervatten het in het voorjaar opgeschorte overleg over een nieuwe cao-PO. Lang is gewacht op positief nieuws voor de sector vanuit een nieuw kabinet, maar een nieuw kabinet raakt steeds verder uit beeld. Daarom hebben de sociale partners in gezamenlijkheid besloten in ieder geval te overleggen over de voor dit…
Lees verder
Vakbondsberichten

Van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO

Verkenning naar de stille reserve aan vakdocenten VO De vakverenigingen KVLO (lichamelijke opvoeding), VLS (muziek) en VONKC (kunst & cultuur) veronderstelden een jaar geleden dat veel bevoegde collega’s structureel als vakleerkracht in het PO aan de slag kunnen wanneer er vacatures in het primair onderwijs beschikbaar zouden zijn. Op verzoek van deze verenigingen is het aantal voor onze vakken bevoegde…
Lees verder