Vakbondsberichten

Coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan ABP wijst premie- en indexatienota af

De coalitiefractie in het Verantwoordingsorgaan ABP waar de CMHF, waar de FvOv onder valt, deel van uitmaakt, heeft in een minderheidsstandpunt de premienota van het bestuur ABP afgewezen. “Vorig jaar adviseerde het VO bij meerderheid negatief. We hadden gehoopt en verwacht dat het bestuur actief aan de gang zou gaan om de belangen van de deelnemers te gaan behartigen, zoals…
Lees verder
Vakbondsberichten

Verhoging pensioenpremie 2021

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) van ABP stijgt in 2021 van 24,9% naar 25,9%. Dat is door het bestuur van ABP besloten na advies van het verantwoordingsorgaan. De premiestijging is noodzakelijk om de pensioenen verantwoord te financieren. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor we lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente…
Lees verder
Vakbondsberichten

VCP geweerd bij vervolgoverleg nieuw pensioenstelsel

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wordt geweerd bij de vervolgbesprekingen voor een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees heeft de VCP niet uitgenodigd omdat de VCP van de zomer geen ja wilde zeggen tegen het hoofdlijnendocument dat toen op tafel lag. “Het is de VCP gebleken dat er nu op hoog niveau wordt doorgepraat, maar zonder ons”, zegt vicevoorzitter Gerrit van de…
Lees verder
Vakbondsberichten

Russische roulette met onze pensioenen! Waarom kan de CMHF nog steeds geen Ja of Nee zeggen!!

Afgelopen week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het nieuwe pensioenstelsel. De algemene tendens is dat de weg naar het voorgestelde nieuwe pensioencontract ingeslagen moet worden. Het gevecht om het verhogen van de rekenrente en daarmede het behoud van het oude systeem lijkt hiermede gepasseerd. Wij moeten ons gaan opmaken voor het invullen van het nieuwe pensioencontract en…
Lees verder