Nieuws

CMHF Pensioenpost mei 2020

Op 12 mei verscheen de Nieuwsbrief Pensioenpost van de CMHF. Een greep uit de onderwerpen: vragen CMHF-fractie over samenvallende diensttijd aan bestuur van ABP AOW + Ouderdomspensioen en naheffing belastingdienst wijzigingen ABP Pensioenreglement 2020 rekenrente en dekkingsgraad. De gehele Nieuwsbrief is hier te lezen.
Lees verder
Nieuws

CMHF Pensioenmiddag 25 maart 2020

Het thema van de middag: de dialoog tussen de generaties, solidariteit, ieder voor zich of wat de toekomst verder brengt. Van wie is ons pensioen, welke dialoog is er nodig om tot een gezamenlijk en toekomstbestendig pensioenakkoord te komen. Is pensioen de einde van solidariteit of juist het begin van een nieuwe vorm van solidariteit. Wie wil wat en waarom.…
Lees verder
Nieuws

3e pensioennieuwsbrief VCP: waken over inhoud, zorgvuldigheid en planning

De stuurgroep die het pensioenakkoord moet uitwerken heeft onlangs zijn derde bijeenkomst gehouden. In de stuurgroep werken sociale partners gezamenlijk met SZW aan de uitwerking van het pensioenakkoord dat in juni is gesloten. De taken van de stuurgroep zijn niet gering: de uitwerking van het akkoord is een omvangrijke en complexe klus. Voor de VCP staan bij het werk van…
Lees verder
Nieuws

Pensioenmiddag CMHF in het teken van de lage rente, 13/11

De CMHF, aangesloten bij de VCP, organiseert op woensdag 13 november een discussiebijeenkomst over de rekenrente voor pensioenfondsen. Aanleiding vormen de grote zorgen over de lage rentestand en de impact daarvan op toekomstige verplichtingen van de pensioenfondsen. Belangen van de deelnemers Voor de Pensioenmiddag heeft de CMHF drie sprekers uitgenodigd: emeritus hoogleraar economie Bernard van Praag, hoogleraar Financiering en Econometrie…
Lees verder