Vakbondsberichten

4e en 5e Onderwijskamer van de FvOv

In juni en september spraken we in de Onderwijskamer van de FvOv over onder meer Toetsen, het Wetsontwerp Lerarenregister en de Omkering 1e/2e correctie. De aanbevelingen zijn meegegeven aan het bestuur van de FvOv. De 4e onderwijskamer vond plaats op 8 juni 2015. Veel onderwerpen waren actueel en daarom was het zinvol om daar gezamenlijk aandacht aan te besteden. Voorbij…
Lees verder
Nieuws

Derde Onderwijskamer FvOv

De derde Onderwijskamer op 13 april jl. had twee agendapunten: 'Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen' en 'Onderwijscoöperatie en register'. In tegenstelling tot de vorige twee Onderwijskamers was nu niet het doel te komen tot een uitspraak of standpunt ten behoeve van het bestuur. Bij de 'Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen' was het vooral een inventarisatie hoe iedere vereniging staat tegenover de opleiders…
Lees verder
Vakbondsberichten

Tweede Onderwijskamer van de FvOv

De tweede Onderwijskamer had plaats op 10 november 2014 en stond behalve voor de bij de FvOv aangesloten verenigingen ook open voor de andere onderwijsvakverenigingen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de KVLO, NVON, Levende talen, NVvW, NVOP, VONKC, NVS-NVL en VCN. Onderwerp van gesprek was ditmaal ‘bevoegdheid en bekwaamheid’. (more…)
Lees verder
Nieuws

2 juni 2014: Eerste Onderwijskamer van de FvOv

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van Levende Talen, de NVvW (wiskunde), NVON (natuurwetenschappen), VONKC (-beeldende-kunstvakken), NVS-NVL (schooldecanen-leerlingbegeleiders), VLS (schoolmuziek), KVLO (lichamelijke opvoeding), NVOP (onderwijspersoneel) heeft de eerste bijeenkomst van de Onderwijskamer (OK) op 2 juni plaatsgevonden. Op de agenda stond als belangrijkste onderwerp bespreking van het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’. In de bespreking kwamen de volgende punten naar…
Lees verder
12