Vakbondsberichten

Verslag onderwijskamers 17 en 18 uiteraard over Curriculum.nu

Vanuit de organisatie rondom zijn voorzitter en/of directeur graag aanwezig. De FvOv-Onderwijskamer is voor hen dé plek om contact te hebben met de vakverenigingen. Wanneer gewenst willen ze ook het gesprek aangaan in kleinere settings, bijvoorbeeld per leergebied of per vereniging. Naast de eigen verenigingen worden ook de Platform VVVO-verenigingen uitgenodigd door de FvOv om deel te nemen aan de…
Lees verder
Nieuws

De vakverenigingen & Curriculum.nu – op weg naar de 17e Onderwijskamer

In de afgelopen maanden hebben de vakverenigingen veel inspanningen verricht in het traject. We kwamen als vakverenigingen twee keer bijeen in de 15e en 16e Onderwijskamer (op 21 november 2017 en 5 februari 2018) met als hoofdonderwerp de curriculumontwikkeling. We deden aan PR voor het traject binnen onze verenigingen, leverden leraren aan die deel uitmaakten van de selectiecommissies voor de…
Lees verder
Nieuws

Onderwijskamer 14 – 2 oktober 2017: Curriculum.nu, de aanmeldingen en de visieontwikkeling

De discussie en uitwisseling van ervaringen en zorgen rondom het lopende proces van was levendig en leerzaam. ‘Goed dat de Onderwijskamer gehouden wordt, we komen graag de volgende keer weer!’. Aanmeldingsperiode Het valt op dat er heel weinig over gesproken wordt op de scholen van de aanwezigen. Het leeft niet, het is regelmatig zelfs onbekend. Daarover is wel zorg, zouden…
Lees verder
Vakbondsberichten

De 8e Onderwijskamer op 4 april 2016 – NRO en Onderwijs2032

Jelle Kaldewaij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek was op 4 april gast van de FvOv. Wat is het NRO? Hoe wil het NRO docenten bereiken? Welke aanbevelingen en ideeën zijn er vanuit de FvOv? De stand van zaken Onderwijs2032 kwam ook aan de orde. Hierbij speelde enerzijds de snelheid waarmee de staatssecretaris verder wil naar de ontwerpfase en anderzijds de…
Lees verder
12