Vakbondsberichten

Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere uitwerking gekregen. Met twee bestuursakkoorden zijn afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek de komende twee jaar ondersteund worden. Ook komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie die onder leiding van Kim Putters kijkt naar de effecten van…
Lees verder
Vakbondsberichten

Rekenkamer: onduidelijk of extra steun coronacrisis kwetsbare leerlingen bereikt

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministers voor onderwijs hebben € 280 miljoen extra aan subsidie verleend na het gedwongen sluiten van scholen vanwege de coronacrisis in het voorjaar van 2020. De ministers hebben niet duidelijk gemaakt wat precies doel en doelgroepen van deze…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nationaal Programma Onderwijs: Stappenplan schoolanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs

Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om te weten waar de vertragingen en andere problemen zitten die door corona zijn ontstaan en hoe groot ze zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil scholen helpen om hun situatie in kaart te brengen. Daarom heeft OCW een stappenplan voor de analyse…
Lees verder
Vakbondsberichten

Onderwijs OMT

Het Onderwijs-OMT stelt zich als doel om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over effectieve aanpakken in het onderwijs. Het Onderwijs-OMT richt zich primair op adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen…
Lees verder