Vakbondsberichten

Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren, 0800-424 04 24

Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook toegankelijk gemaakt voor leraren. Als je van mening bent dat je niet voldoende wordt betrokken bij de besteding van het geld uit het NPO, kan je de helpdesk bellen op werkdagen tussen uur op telefoonnummer 0800-424 04 24.
Lees verder
Vakbondsberichten

Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NPO

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om coronavertragingen in te halen. In juni krijgen scholen te horen welk budget er per leerling beschikbaar komt. Op basis hiervan stellen scholen een schoolprogramma op met alle maatregelen die zij de komende twee jaar gaan nemen. De MR heeft instemmingsrecht. Uitwerkingen van het schoolprogramma kunnen…
Lees verder
Vakbondsberichten

MBO, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW. Studenten in de coronacrisis krijgen langer recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Dit zijn steunmaatregelen uit het NPO-pakket dat recent is gepresenteerd en is uitgewerkt in een bestuursakkoord. Wij steunen deze maatregelen omdat het de studenten helpt hun studie-achterstanden in te lopen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Advies Onderwijsraad Nationaal Programma Onderwijs

De Onderwijsraad adviseert de regering het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en dit vast te leggen in het regeerakkoord. Alleen zo wordt de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. De raad constateert dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hierbij beperkingen zijn…
Lees verder