Vakbondsberichten

Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met het Plan van aanpak monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het voorjaar van 2022 wordt een besluit genomen over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO. De eindevaluatie is voorzien voor eind 2023. Elk half jaar vindt een rapportage plaats. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO

Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging. Scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand krijgen een extra bedrag. Er is ook aanvullende bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden. Er is een informatietool beschikbaar die per school het bedrag per leerling laat zien en de bijdrage voor leerlingen met…
Lees verder
Vakbondsberichten

Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren, 0800-424 04 24

Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook toegankelijk gemaakt voor leraren. Als je van mening bent dat je niet voldoende wordt betrokken bij de besteding van het geld uit het NPO, kan je de helpdesk bellen op werkdagen tussen uur op telefoonnummer 0800-424 04 24.
Lees verder
Vakbondsberichten

Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NPO

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om coronavertragingen in te halen. In juni krijgen scholen te horen welk budget er per leerling beschikbaar komt. Op basis hiervan stellen scholen een schoolprogramma op met alle maatregelen die zij de komende twee jaar gaan nemen. De MR heeft instemmingsrecht. Uitwerkingen van het schoolprogramma kunnen…
Lees verder