Vakbondsberichten

MBO, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW. Studenten in de coronacrisis krijgen langer recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Dit zijn steunmaatregelen uit het NPO-pakket dat recent is gepresenteerd en is uitgewerkt in een bestuursakkoord. Wij steunen deze maatregelen omdat het de studenten helpt hun studie-achterstanden in te lopen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Advies Onderwijsraad Nationaal Programma Onderwijs

De Onderwijsraad adviseert de regering het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en dit vast te leggen in het regeerakkoord. Alleen zo wordt de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. De raad constateert dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hierbij beperkingen zijn…
Lees verder
Vakbondsberichten

Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere uitwerking gekregen. Met twee bestuursakkoorden zijn afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek de komende twee jaar ondersteund worden. Ook komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie die onder leiding van Kim Putters kijkt naar de effecten van…
Lees verder
Vakbondsberichten

Rekenkamer: onduidelijk of extra steun coronacrisis kwetsbare leerlingen bereikt

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministers voor onderwijs hebben € 280 miljoen extra aan subsidie verleend na het gedwongen sluiten van scholen vanwege de coronacrisis in het voorjaar van 2020. De ministers hebben niet duidelijk gemaakt wat precies doel en doelgroepen van deze…
Lees verder