Vakbondsberichten

Update coronarichtlijn mbo

De FvOv, AOb, CNVO en FNV-Overheid hebben met de MBO Raad en JOB de bestaande coronarichtlijn voor het mbo geëvalueerd en aangepast, ook aan de nieuwe ontwikkelingen. De richtlijn heeft betrekking op het zo veilig mogelijk kunnen volgen van onderwijs en het werken in het onderwijs. Onderdeel van de richtlijn is de omgang met medewerkers die door corona niet op…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwe servicedocumenten mbo en hbo vastgesteld

De servicedocumenten geven de instellingen handreikingen waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen, en de gevolgen daarvan, voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo&WO) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net zoals bij de voorgaande edities van deze servicedocumenten zijn deze tot stand gekomen na overleg met, en met instemming van de…
Lees verder
CAO

Tekst cao-MBO gereed

Op 11 juni jl. lieten wij weten dat de FvOv-verenigingen met overgrote meerderheid instemden met het onderhandelaarsakkoord cao-MBO 2020-2021. Inmiddels is de tekst van deze cao-MBO gereed. Hieronder is de link naar de nieuwe cao te vinden. Klik hier voor de cao-MBO 2020-2021
Lees verder
Nieuws

SBK vraagt aandacht voor cultuuronderwijs in het MBO

In een brief aan de vaste Kamercommissie OCW voor het mbo vraagt het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) aandacht voor cultuuronderwijs in het mbo en de MBO Card. Het SBK, waarin de VLS vertegenwoordigd is, adviseert de vaste Kamercommissie OCW en de minister om een cultureel-maatschappelijk vak te introduceren in het mbo en gelijktijdig de MBO Card te voorzien van een budget,…
Lees verder