Vakbondsberichten

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo

De FvOv heeft, samen met de andere onderwijsvakbonden, een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een cao-mbo met een korte looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021. De FvOv legt dit akkoord met een positief advies aan haar leden voor. Dan maar een kortlopende cao Cao-partijen zijn sinds de vorige cao druk bezig geweest om te komen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Servicedocument mbo 5.1

Het servicedocument mbo geeft mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Het document is op 17 maart aangepast op de actuele situatie. Bij het servicedocument is een Handreiking Verantwoord Diplomabesluit uitgebracht. In deze handreiking zijn zoveel mogelijk opties beschreven om voor studenten die voor 1 augustus 2022 diplomeren tot…
Lees verder
Vakbondsberichten

Enquête naar gevolgen corona docenten mbo

Het ministerie van onderwijs houdt een enquête onder docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar de gevolgen van de coronacrisis. De vragenlijst is bedoeld voor onderwijsgevend personeel in het mbo en is opgesteld in een samenwerking tussen het ministerie van OCW, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOV. De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen op drie thema’s: het welzijn…
Lees verder