Vakbondsberichten

Servicedocument mbo 5.1

Het servicedocument mbo geeft mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Het document is op 17 maart aangepast op de actuele situatie. Bij het servicedocument is een Handreiking Verantwoord Diplomabesluit uitgebracht. In deze handreiking zijn zoveel mogelijk opties beschreven om voor studenten die voor 1 augustus 2022 diplomeren tot…
Lees verder
Vakbondsberichten

Enquête naar gevolgen corona docenten mbo

Het ministerie van onderwijs houdt een enquête onder docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar de gevolgen van de coronacrisis. De vragenlijst is bedoeld voor onderwijsgevend personeel in het mbo en is opgesteld in een samenwerking tussen het ministerie van OCW, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOV. De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen op drie thema’s: het welzijn…
Lees verder
Vakbondsberichten

Update coronarichtlijn mbo

De FvOv, AOb, CNVO en FNV-Overheid hebben met de MBO Raad en JOB de bestaande coronarichtlijn voor het mbo geëvalueerd en aangepast, ook aan de nieuwe ontwikkelingen. De richtlijn heeft betrekking op het zo veilig mogelijk kunnen volgen van onderwijs en het werken in het onderwijs. Onderdeel van de richtlijn is de omgang met medewerkers die door corona niet op…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwe servicedocumenten mbo en hbo vastgesteld

De servicedocumenten geven de instellingen handreikingen waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen, en de gevolgen daarvan, voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo&WO) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net zoals bij de voorgaande edities van deze servicedocumenten zijn deze tot stand gekomen na overleg met, en met instemming van de…
Lees verder