Vakbondsberichten

Tweede Kamer schaft lerarenregister af, maar behoudt het professioneel statuut

Op 22 juni jl. werd in de Tweede Kamer gestemd over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) waarin is geregeld dat de bepalingen over het lerarenregister en het professioneel statuut uit de verschillende onderwijswetten worden geschrapt. De Tweede Kamer heeft met meerderheid ingestemd met dit initiatiefvoorstel. Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede…
Lees verder
Nieuws

Overgang van registerleraar naar lerarenportfolio kan tot en met 31/7

Wilt u uw portfolio van Registerleraar behouden? Dan kunt u deze zelf overzetten door u aan te melden. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om uw portfoliogegevens uit het vrijwillige register over te zetten. Daarvoor zijn de reglementen van Registerleraar aangepast en zijn drie aspecten geborgd. Tijdige en uitgebreide communicatie over het meeneemrecht en de sluiting van het vrijwillige register; Het…
Lees verder
Nieuws

Lerarenbrief OCW over de versterking van de leraar

In deze Lerarenbrief aan de Tweede Kamer van 16 januari 2019 gaan de ministers Slob en van Engelshoven onder andere in op de positie van het verplichte lerarenregister en het Professioneel Statuut. De verplichting om je te registreren als leraar zal voorlopig in de ijskast worden gezet door de ministers. Dit zal weer worden opgepakt wanneer er een nieuwe organisatie…
Lees verder
Nieuws

Uitwerking opheffing onderwijscoöperatie

Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld. LOF/Onderwijs…
Lees verder