CAO

FvOv – Ledenraadpleging i.v.m. akkoord CAO-VO

Er is op 7 april een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe cao voor de ca. werknemers in het voortgezet onderwijs. In deze turbulente tijd waarin veel van het personeel in de scholen wordt gevraagd, is dit een positieve ontwikkeling. In de salarisparagraaf is een structurele loonsverhoging per 1 maart overeengekomen van 2,75%, een eenmalige uitkering van €…
Lees verder
Nieuws

Muziekdocent denkt anders over Curriculum.nu dan kunstvakcollega’s

Muziekdocenten kijken heel anders aan tegen de voorstellen voor herziening van het onderwijsprogramma () dan docenten van andere kunstvakken, blijkt uit recent verschenen onderzoek dat gedaan is in opdracht van de kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en VNK-e. Muziekdocenten zien het bevorderen van vakoverstijgend onderwijs minder zitten dan andere kunstvakdocenten. Dat geldt ook voor het bewerkstelligen van samenhang met een gemeenschappelijke taal. Meer…
Lees verder
Nieuws

Feedbackloops Curriculum.nu

De VLS werkt mee aan de feedbackloops van In dit bericht beschrijven we hoe we dat doen. Achtergrond In 2018 werkt het ontwikkelteam kunst & cultuur aan bouwstenen voor een vernieuwd curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. De bouwstenen bestaan per leergebied uit een beschrijving van de uitgangspunten en essentiële kennis en vaardigheden voor in het primair en voorgezet onderwijs.…
Lees verder
Nieuws

Terugblik op de bijeenkomst over de visie muziek voor curriculum.nu

Zaterdag 25 november waren enkele leden en bestuursleden op het Amadeus Lyceum bij elkaar om feedback te formuleren op de conceptvisie die de VLS ontwikkelt voor de ontwikkelteams van In twee rondes werd gesproken over de visie op het curriculum van muziek in basis- en voortgezet onderwijs. In de eerste ronde werd er feedback gegeven op de algemene visie. Bijzonder…
Lees verder