CAO

Nieuwe cao-hbo 2021-2022

Op 14 september zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. Dit onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de betrokken leden van de aangesloten verenigingen van de FvOv. De respondenten stemden met grote meerderheid in met het onderhandelaarsakkoord. De FvOv heeft daarom, evenals de andere onderwijsbonden en de werkgevers, ingestemd…
Lees verder
CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-hbo 2021

Op 14 september zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. Alle werknemers in het hbo krijgen in november een eenmalige uitkering van € 880 en in februari 2022 een loonsverhoging van 2%. Daarnaast zijn ook over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt: Looptijd Werkdruk, realistische taakopdrachten, werkdrukplannen Thuiswerkregelingen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Meer ruimte voor HO-instellingen vertaald in nieuw servicedocument

Maatregelen per 30 augustus 2021 Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, zal in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeterafstandsregel in de gebouwen van het hoger onderwijs losgelaten worden. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel gelden aanvullende veiligheidsmaatregelen om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen. De basismaatregelen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwe servicedocumenten mbo en hbo vastgesteld

De servicedocumenten geven de instellingen handreikingen waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen, en de gevolgen daarvan, voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo&WO) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net zoals bij de voorgaande edities van deze servicedocumenten zijn deze tot stand gekomen na overleg met, en met instemming van de…
Lees verder