Centrale examens

Examenbesprekingen 2e tijdvak Muziek

Door de bijzondere omstandigheden dit jaar organiseert de VLS ook examenbesprekingen voor het tweede tijdvak muziek (oude stijl) vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn. De bijeenkomsten hebben vanwege het te verwachten aantal deelnemers een iets ander karakter. Het zal meer intervisie zijn. Er is…
Lees verder
Centrale examens

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Op 22 april heeft minister Slob aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben tot doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De VO-raad heeft een helder overzicht van deze aanpassingen opgesteld. Klik hier voor het bericht…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aanpassing servicedocument Examens

Op 12 februari maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Het servicedocument Examens is inmiddels geüpdatet. Op 15 maart legde minister Slob de Eerste Kamer de bepalingen voor rondom het eindexamen en staatsexamen voortgezet onderwijs voor dit examenjaar. Klik hier voor het aangepaste servicedocument Klik hier voor de Kamerbrief van minister Slob…
Lees verder