Centrale examens

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Op 22 april heeft minister Slob aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben tot doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De VO-raad heeft een helder overzicht van deze aanpassingen opgesteld. Klik hier voor het bericht…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aanpassing servicedocument Examens

Op 12 februari maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Het servicedocument Examens is inmiddels geüpdatet. Op 15 maart legde minister Slob de Eerste Kamer de bepalingen voor rondom het eindexamen en staatsexamen voortgezet onderwijs voor dit examenjaar. Klik hier voor het aangepaste servicedocument Klik hier voor de Kamerbrief van minister Slob…
Lees verder
Vakbondsberichten

Compensatieregeling extra werk eindexamens

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om scholen en docenten te compenseren voor de extra werkzaamheden in verband met de extra herkansingsmogelijkheid en het feit dat de correctie van het derde tijdvak doorloopt in de eerste vakantieweek in de regio Noord. Over de wijze waarop deze gelden toegekend worden, is een convenant tussen de onderwijsbonden en de VO-raad opgesteld.
Lees verder