Nieuws

SBK vraagt aandacht voor cultuuronderwijs in het MBO

In een brief aan de vaste Kamercommissie OCW voor het mbo vraagt het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) aandacht voor cultuuronderwijs in het mbo en de MBO Card. Het SBK, waarin de VLS vertegenwoordigd is, adviseert de vaste Kamercommissie OCW en de minister om een cultureel-maatschappelijk vak te introduceren in het mbo en gelijktijdig de MBO Card te voorzien van een budget,…
Lees verder
Nieuws

Muziek voor verse oren: positieve ervaringen opdoen

Het LKCA bericht: We onderstrepen maar al te graag het positieve effect van muziek op andere vakgebieden, maar wat klopt er eigenlijk van die veronderstelling? Onze collega Melissa de Vreede was bij een masterclass van de bekende Amerikaanse psycholoog Howard Gardner, die niet meegaat in deze argumentatie, en toetste de veronderstelling ook bij verschillende professionals. Voor HJK zette ze op…
Lees verder
Nieuws

Internationaal onderzoek kunstvakken: korte vragenlijst

Hoe kunnen leerkrachten in het PO het beste gefaciliteerd worden in het lesgeven in de kunstvakken? Deze vraag staat centraal in de korte enquête van SLO waarin je wordt gevraagd naar de bronnen die je gebruikt bij het lesgeven in de kunstvakken. Het invullen van de vragenlijst kan tot 8 maart, gebeurt anoniem en kost je ongeveer 5 minuten. Alle…
Lees verder