Vakbondsberichten

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO

Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging. Scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand krijgen een extra bedrag. Er is ook aanvullende bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden. Er is een informatietool beschikbaar die per school het bedrag per leerling laat zien en de bijdrage voor leerlingen met…
Lees verder
Vakbondsberichten

Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren, 0800-424 04 24

Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook toegankelijk gemaakt voor leraren. Als je van mening bent dat je niet voldoende wordt betrokken bij de besteding van het geld uit het NPO, kan je de helpdesk bellen op werkdagen tussen uur op telefoonnummer 0800-424 04 24.
Lees verder
Vakbondsberichten

Q&A’s versoepelen contactbeperkende maatregelen in het funderend onderwijs vanaf 26 juni 2021

Tot 26 juni gelden adviezen om contacten te beperken op school. Vanaf 26 juni hoeven scholen deze maatregelen niet meer te nemen. Het ministerie van OCW beschrijft in vragen en antwoorden wat dit betekent voor specifieke situaties. Klik hier voor de Q&A’s vanaf 26 juni 2021.
Lees verder