Vakbondsberichten

Aangepaste protocollen PO, SO en VSO

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versie van 20 oktober omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van het RIVM. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening…
Lees verder
Vakbondsberichten

Update Inspectie toezicht schooljaar 2020-2021

De Inspectie van het Onderwijs hanteert onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Onze inspecteurs komen in beginsel alleen dan bij besturen en scholen (dus op locatie) als zij risico’s zien op basis waarvan zij gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig en ook mogelijk is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op…
Lees verder
Vakbondsberichten

Bij klachten thuisblijven of kan ik toch naar school of werk? Beslisboom aangepast

BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende jongeren en leerlingen/studenten met coronaklachten. Het schema kan gebruikt worden om te bepalen of je naar school of naar het werk kan komen met corona-gerelateerde klachten. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Klik hier voor de Beslisboom 12+ – versie 14…
Lees verder
Vakbondsberichten

Privacy & online lessen

De AVG stelt dat persoonsgegevens -waar online lessen ook onder vallen- alleen verzameld en verwerkt mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel’. Bij online lessen is dit doel helder: het overbrengen van lesstof. De eventueel opgenomen beelden mogen dus op grond van de AVG alleen hiervoor gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, afhandeling van…
Lees verder