Vakbondsberichten

Onderwijsinspectie: zorgen voor het nieuwe schooljaar vanwege Corona

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. Onder meer over het in acht nemen van de richtlijnen vanuit de overheid, de inzetbaarheid van voldoende personeel, de mogelijkheid om stages door te laten gaan en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar.…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwe norm coronavirus in Arbocatalogus-VO gepubliceerd

Voion heeft in opdracht van de sociale partners, waaronder de FvOv, een norm voor het coronavirus in de Arbocatalogus-VO ontwikkeld. In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen. De Inspectie SZW heeft deze norm voor het coronavirus goedgekeurd en zal…
Lees verder