Vakbondsberichten

Update zelftesten in het onderwijs

Per 25 september zijn de coronaregels in het onderwijs versoepeld. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden tot medewerkers van de school en ook de mondkapjesplicht in gangen en ruimtes waar geen afstand gehouden kan worden komt te vervallen. Daarom blijft het belangrijk dat niet-immune leerlingen preventief twee keer per week thuis een zelftest afnemen. Ook personeel dat…
Lees verder
Vakbondsberichten

Inspectie onderzocht gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in alle sectoren van het onderwijs komt naar voren dat er over de hele linie minder zorgen over cognitieve achterstanden zijn dan in het begin van de pandemie. Wel ging er minder aandacht uit naar sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Ook waren de…
Lees verder
Vakbondsberichten

Toezicht Inspectie tijdens de coronapandemie (update oktober 2021)

Tijdens de coronapandemie moet het toezicht regelmatig worden aangepast. De stand van zaken op dit moment is dat de inspectieonderzoeken in principe op locatie plaatsvinden. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Waar dat passend en mogelijk is, maakt de Inspectie van het Onderwijs in het toezicht gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren. Onderzoek op locatie gebeurt uiteraard met…
Lees verder
Vakbondsberichten

Servicedocumenten en Q&A’s coronamaatregelen PO en V(S)O

Het kabinet heeft besloten over de coronamaatregelen voor het nieuwe schooljaar. Hierom zijn de servicedocumenten onderwijs en corona voor het primair onderwijs (plus so/sbo) en het voortgezet (speciaal) onderwijs aangepast. Ook de Q&A’s zijn weer geüpdatet. Met deze richtlijnen gaat het funderend onderwijs het nieuwe schooljaar in. Lees hier het servicedocument en de Q&A voor het primair onderwijs per 21…
Lees verder