Vakbondsberichten

Masterclass Mentaal sterk in coronatijd

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding (KVLO) organiseert deze masterclass. De huidige (corona)periode stelt andere eisen aan mij als docent. Hoe sta ik hier nu zelf in? Wat kom ik tegen? Wat vind ik lastig? Welk effect heeft dit op mij en het lesgeven? Wat betekent het om mentaal sterk te zijn in deze tijd? De Masterclass Mentaal sterk in…
Lees verder
Vakbondsberichten

Meldpunt scholensluiting Inspectie: Minder scholen gesloten dan in december

Op de laatste peildatum 31 maart waren 35 basisscholen en 3 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gesloten vanwege het coronavirus, en 3 middelbare scholen. Dat is 0,5% van de basisscholen en (voortgezet) speciaal onderwijs, en 0,2% van de middelbare scholen. Op 15 december, vlak voor de volledige scholensluiting, waren dit nog 45 basisscholen, 14 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en…
Lees verder
Vakbondsberichten

Onderwijspersoneel wordt niet met voorrang gevaccineerd

De ministers Slob en Van Engelshoven hebben in een brief aan de VO-raad laten weten dat Onderwijspersoneel in de vaccinatiestrategie geen aparte prioriteit krijgt. De ministers vinden dit niet nodig, omdat zij verwachten dat ‘al het onderwijspersoneel, dat bereid is zich te laten vaccineren, rond het begin van de zomervakantie in ieder geval een prik heeft ontvangen.’ Klik hier voor…
Lees verder
Vakbondsberichten

Zelftesten voor het onderwijs

Het ministerie van OCW heeft de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geïnformeerd over de inzet van COVID-19-zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel. Vanaf de tweede helft van april kan het personeel op alle scholen van het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zichzelf preventief testen op het coronavirus. Dit is op basis van volledige vrijwilligheid. Lees…
Lees verder