Vakbondsberichten

Investeer slim in onderwijs – Update: beleidsreactie ministers OCW

Het tweede ‘corona-advies’ van de Onderwijsraad: Vooruitzien voor jonge generaties, benoemt een aantal relevante aandachtspunten voor het onderwijs de komende periode. Deze aandachtspunten zijn: leraren en schoolleiders, gelijke kansen, leesvaardigheid, toetreding tot de arbeidsmarkt en het borgen van toetsen en examens op overgangsmomenten. De Onderwijsraad pleit voor een structurele investering in het onderwijs op deze punten, een pleidooi dat wij…
Lees verder
Vakbondsberichten

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs en vso

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft…
Lees verder