CAO

Kritiek op onderwijstijd

De Eerste Kamer heeft zich dinsdag zeer kritisch opgesteld tegenover het wetsvoorstel Onderwijstijd. Partijen als de SP en D66 stelden minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) voor om de wet in te trekken. De VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie uitten ook hun soms erg scherpe bedenkingen. Opvallend was de rol van de VVD, die zich in de persoon van senator Heleen…
Lees verder

Reactie gezamenlijke onderwijsbonden op wetsvoorstel onderwijstijd

De Eerste Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel onderwijstijd en vakanties op 19 juni 2012 plenair te behandelen. Dit naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord van minister van Bijsterveldt. Zij houdt daarin op alle punten vast aan haar eerdere voorstel en gaat ook uitvoering in op de laatste brief van de bonden, waarbij ze haar eerdere standpunten blijft…
Lees verder

CAO-VO overleg opgeschort tot na de verkiezingen!

Op 13 juni hebben de partijen bij de cao-vo geconstateerd dat door het ontbreken van enige financiële ruimte bij de werkgevers in het VO op dit moment niets anders rest dan de resultaten van de verkiezingen van 12 september af te wachten. De afgelopen tijd hebben de cao-partijen met name besteed aan het onderzoek naar de mogelijkheid van de invoering…
Lees verder

CAO VO blijft voorlopig van kracht na 1 augustus 2012

De VO-raad en de vakbonden AOb, Abvakabo, CNV Onderwijs en FvOv zijn nog volop met elkaar in overleg over een nieuwe CAO VO. De afgelopen periode hebben partijen vooral gesproken over de mogelijke invoering van een persoonlijk budget (PB). De individuele keuzevrijheid en het recht van de werknemer op inzet van het PB staat daarbij centraal. Partijen zijn het erover…
Lees verder