CAO

Cao-overleg over nieuwe cao-VO is gestart

Onlangs zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-VO gestart met het uitwisselen van de inzetten. De huidige cao kende een looptijd tot en met 31 december 2020. Vanwege het feit dat de cao niet is opgezegd, loopt deze door tot 31 december 2021. Zodra partijen een akkoord bereiken over een nieuwe cao zal deze met ingang van de overeengekomen ingangsdatum…
Lees verder
CAO

Leden stemmen in met akkoord cao-PO

Het onderhandelaarsakkoord zoals dat op 29 oktober jl. is gesloten tussen sociale partners (waaronder de FvOv) is door de verenigingen van de FvOv op basis van de uitslag van de peiling bekrachtigd. Bijna 85% van de stemmers heeft voor het akkoord gestemd. Inmiddels is duidelijk dat ook de andere cao-partijen kunnen instemmen met het akkoord. Daarmee is het akkoord een…
Lees verder
CAO

Tekst cao-MBO gereed

Op 11 juni jl. lieten wij weten dat de FvOv-verenigingen met overgrote meerderheid instemden met het onderhandelaarsakkoord cao-MBO 2020-2021. Inmiddels is de tekst van deze cao-MBO gereed. Hieronder is de link naar de nieuwe cao te vinden. Klik hier voor de cao-MBO 2020-2021
Lees verder
CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo 2020-2021

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid zijn op 26 mei jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo overeengekomen. Het akkoord is in korte tijd tot stand gekomen dankzij de inzet van cao-partijen. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de lijn die de werkgevers- en werknemersorganisaties samen al langer inzetten om de arbeidsvoorwaarden voor…
Lees verder