Vakbondsberichten

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo

De FvOv heeft, samen met de andere onderwijsvakbonden, een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een cao-mbo met een korte looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021. De FvOv legt dit akkoord met een positief advies aan haar leden voor. Dan maar een kortlopende cao Cao-partijen zijn sinds de vorige cao druk bezig geweest om te komen…
Lees verder
CAO

Onderhandelingen CAO-VO opgeschort

In februari is het overleg over een nieuwe cao-VO gestart. De onderhandelingen zijn echter op dit moment opgeschort. De sociale partners in het onderwijs, waaronder de FvOv, willen de uitkomst van de formatie afwachten. Partijen zijn van mening dat er voor het sluiten van een cao meer structureel geld nodig is. “We zullen in de komende tijd nog een dringend…
Lees verder
CAO

Cao-onderhandelingen voor primair onderwijs gestart

In februari zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-PO gestart. De FvOv zet in op het dichten van de salariskloof voor alle werknemers naast een flinke salarisverhoging. Daarnaast zet de FvOv onder andere in op elementen die voor de vakleerkrachten en OOP’ers belangrijk zijn. Voor het dichten van de salariskloof is een extra investering in het PO nodig van het…
Lees verder
CAO

Cao-overleg over nieuwe cao-VO is gestart

Onlangs zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-VO gestart met het uitwisselen van de inzetten. De huidige cao kende een looptijd tot en met 31 december 2020. Vanwege het feit dat de cao niet is opgezegd, loopt deze door tot 31 december 2021. Zodra partijen een akkoord bereiken over een nieuwe cao zal deze met ingang van de overeengekomen ingangsdatum…
Lees verder