Vakbondsberichten

Cao-akkoord cao-po ondertekend

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-po. Ook de leden van de andere vakbonden en de PO-Raad stemden in meerderheid positief. Het onderhandelaarsakkoord was op 11 oktober door de vakbonden en de PO-Raad gesloten en is na instemming van de leden op 2 november ondertekend. De looptijd is tot 31 december 2021. In het akkoord is…
Lees verder
CAO

Een onderhandelaarsakkoord cao-VO, alleen afspraken over loon

Bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord zal zo spoedig mogelijk aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ komen…
Lees verder
CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: leden kunnen tot 28/10 reageren

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: 2,25% loonsverhoging voor alle werknemers Vakbonden, waaronder de FvOv, en de PO-Raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Daarmee worden de beschikbare middelen voor dit kalenderjaar vertaald in de salarissen van alle medewerkers. Partijen gaan vervolgens aan de slag om afspraken…
Lees verder
CAO

Nieuwe cao-hbo 2021-2022

Op 14 september zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. Dit onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de betrokken leden van de aangesloten verenigingen van de FvOv. De respondenten stemden met grote meerderheid in met het onderhandelaarsakkoord. De FvOv heeft daarom, evenals de andere onderwijsbonden en de werkgevers, ingestemd…
Lees verder