CAO

Een onderhandelaarsakkoord cao-VO, alleen afspraken over loon

Bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord zal zo spoedig mogelijk aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ komen…
Lees verder
CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: leden kunnen tot 28/10 reageren

Onderhandelaarsakkoord cao-PO: 2,25% loonsverhoging voor alle werknemers Vakbonden, waaronder de FvOv, en de PO-Raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Daarmee worden de beschikbare middelen voor dit kalenderjaar vertaald in de salarissen van alle medewerkers. Partijen gaan vervolgens aan de slag om afspraken…
Lees verder
CAO

Nieuwe cao-hbo 2021-2022

Op 14 september zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. Dit onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de betrokken leden van de aangesloten verenigingen van de FvOv. De respondenten stemden met grote meerderheid in met het onderhandelaarsakkoord. De FvOv heeft daarom, evenals de andere onderwijsbonden en de werkgevers, ingestemd…
Lees verder
CAO

Overleg over cao-PO wordt hervat

Sociale partners in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) hervatten het in het voorjaar opgeschorte overleg over een nieuwe cao-PO. Lang is gewacht op positief nieuws voor de sector vanuit een nieuw kabinet, maar een nieuw kabinet raakt steeds verder uit beeld. Daarom hebben de sociale partners in gezamenlijkheid besloten in ieder geval te overleggen over de voor dit…
Lees verder