Vakbondsberichten

Jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. Het doel is om de kwaliteit van de arbeid in Nederland te bestuderen. TNO heeft, evenals vorig jaar, op verzoek van Voion de resultaten van de NEA 2013 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs (vo). Lees hier de publieksversie. Meer informatie, ook over allerlei andere…
Lees verder
Nieuws

VO-sector neemt werkstress op in Arbocatalogus-VO

De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de grootste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs en biedt daarmee duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. Lees
Lees verder
Nieuws

Opnieuw branche-erkenning voor Arboscan-VO

De Arboscan-VO heeft per 25 maart 2013 opnieuw de branche-erkenning voor het voortgezet onderwijs gekregen. De scan voldoet hiermee aan de nieuwe erkenningscriteria. Naast de instemming van de VO-raad en alle werknemersorganisaties betrokken bij de cao vo heeft nu ook een gecertificeerde arbodeskundige het instrument getoetst. Daarmee blijft de Arboscan-VO hét instrument voor het voortgezet onderwijs om de risico-inventarisatie en…
Lees verder

Voion, een nieuwe naam in het voortgezet onderwijs

Voion is een nieuwe organisatie die zich inzet om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion staat voor VO In ONtwikkeling. Voion is een arbeidsmarkt- en opleidingsfonds dat is opgericht op initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Wat kunnen scholen van ons…
Lees verder