31 maart werd tijdens een landelijk symposium de eindpublicatie van het project ‘Muziekeducatie doen we samen’ gepresenteerd. Een eerste exemplaar werd uitgereikt aan koningin Máxima. In het boek wordt duidelijk hoe kunstvakopleidingen, pabo’s, basisscholen, educatieaanbieders en beleidsmakers het muziekonderwijs in het primair onderwijs gezamenlijk verder kunnen verbeteren.

Vragen over co-teaching, de verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs en bijscholing van zittende groeps- en vakleerkrachten werden tijdens het symposium besproken in de vorm van presentaties en interactieve deelsessies. Er waren ruim 400 aanwezigen, waaronder groepsleerkrachten, vakdocenten en studenten van de pabo en conservatoria. Een groepsleerkracht vertelde: ‘Door de vakdocent merkte ik dat ik alles met taal doe, terwijl zij door muziek kinderen bereikt’.

Download: Muziekeducatie doen we samen