Scholen in het primair onderwijs kunnen tot 1 maart 2016 intekenen voor deze nieuwe matchingsregeling. De subsidie moet worden besteed aan professionalisering op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau.

Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat een schoolbestuur ten minste vijf aan het project deelnemende locaties heeft. Als dit niet het geval is, kunnen ook vijf samenwerkende locaties samen een aanvraag indienen.

De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per subsidieaanvraag (voor meerdere locaties) maximaal 200.000 euro. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Aan visietrajecten op bestuursniveau mag maximaal 10% van de subsidie worden besteed.

Projecten moeten starten vóór september 2016 en mogen maximaal 24 maanden duren. Lees meer…