De eerste ronde van de subsidieregeling professionalisering muziekonderwijs op de pabo’s gaat 3 juli open. Met de subsidieregeling kunnen pabo’s hun muziekonderwijs verder uitbreiden, zodat studenten de technische vaardigheden en het zelfvertrouwen ontwikkelen om later muziekles te kunnen geven in het basisonderwijs.

Lees er alles over op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.