Culturele instellingen en scholen kunnen vanaf 3 april subsidie aanvragen voor hun activiteiten waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat.

De subsidieregeling past in de grotere ambitie van minister Bussemaker om voor leerlingen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Ze heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld.

Lees meer over de subsidieregeling, de voorwaarden en het indienen van de aanvraag op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.