Studiedag voor docenten Kunst algemeen

Op maandag 28 september 2015 houden de kunstvakverenigingen van 15.30 tot 20.00 uur een studiedag in Utrecht, onder de titel: “Waar te beginnen …… bij het Modernisme!”

De doelgroep van de dag zijn docenten die starten met (of voor het tweede of derde schooljaar) het geven van Kunst algemeen. Studenten van kunstvakdocentenopleidingen zijn ook van harte welkom! We hebben een beperkt aantal plekken we beschikbaar voor ‘gevorderde’ docenten. Meld je allemaal zo spoedig mogelijk aan! Aan maximaal 60 deelnemers zullen we een gevarieerd programma bieden! Een openingspresentatie voor het opfrissen van de cultureel-geschiedkundige kennis van de jaren twintig van de 20e eeuw en vervolgens twee workshopsrondes. In de workshops zal vooral vakinhoudelijk en vakdidactisch op dit tijdsgewricht en het onderwerp Modernisme worden ingegaan.

Plenaire start: lezing Rogier Spanjers
Hoe komt het dat de airconditioning het volk de ogen opende! Het optimisme van de jaren twintig.

Daarna in drie groepen, keuze van twee van de drie workshops:

  • Theater gaat vreemd! Aan de slag met vervreemdingseffecten binnen episch theater (Bas Jacobs en Regina Jacometti);
  • Dissonant en atonaal, wat betekent het allemaal? (Erik Bogers en Annemieke Vroonhof);
  • Kunst en Vliegwerk. Activerende werkvormen voor Kunst Algemeen. (Annebel Hofhuis en Elmar Caspers).

Beschrijvingen lezing en workshops volgt zo snel mogelijk.

Praktische gegevens:

  • Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging, ongeveer een week van tevoren sturen we je het programma met adresgegevens;
  • Sluitingsdatum voor aanmelden is woensdag 23 september 2015. Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na die datum wordt er wel een factuur gestuurd, de kunstvakverenigingen maken kosten voor de deelnemers.
  • De studiedag wordt aangemeld als nascholingsaanbod bij registerleraar.nl. je krijgt naderhand een certificaat dat je kunt uploaden naar je registerleraaraccount.
  • Let op: als docent heb je op je school een persoonlijke budget voor deskundigheidsbevordering. Maak daar gebruik van! Dat is in de cao-vo, artikel 17.5, geregeld.

Aanmelden verloopt via onze beeldende collega’s van VONKC.