De Studiedag Kunstvakken in het VMBO is een initiatief van VONKC, BDD en de VLS.

We starten met een presentatie van Viola van Lanschot van het SLO. Zij gaat in op het vernieuwde CKV in het vmbo. Daarna gaan we, zoals eerdere jaren bij de eindexamen kick-off, met een spreker in op het thema van het eindexamen. Dit jaar is het thema ‘De stad’ en onze spreker is Collin van der Sluijs. In de tweede SLO-bijdrage licht Viola toe welke veranderingen er plaats hebben gevonden in de bovenbouw van het vmbo en welke kansen dat voor de kunstvakken kan geven.

In de middag zijn er praktijkgerichte workshops vanuit CKV, de verschillende kunstdisciplines en beroepsgerichte kunstkeuzevakken van de bovenbouw.
Het laatste deel van de middag geeft weer ruimte aan de examendocenten kunstvakken 2 (beeldend, dans en drama, elk in de eigen groep). Wees daar (weer) bij; good practice en uitwisselen en bijdragen vanuit het College voor Toetsen en Examens en Cito.

 • Maandag 4 december 2017
 • Van 9.30 uur tot 16.30 uur (inloop tot en met borrel)
 • Locatie: Utrecht

Meer informatie over het programma en een aanmeldingsformulier

Praktische informatie

 • De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht.
 • Na aanmelding ontvang je meteen een automatische bevestiging, ongeveer een week van tevoren sturen we je het programma met adresgegevens;
 • De sluitingsdatum voor aanmelden is: dinsdag 28 november 2017;
 • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum wordt er wel een factuur gestuurd, VONKC maakt kosten voor de deelnemers.

Studiedagtarieven

 • Deelname kost voor leden 80 euro en voor niet-leden 160 euro.
 • Voor studentleden kost het 22,50 euro en voor studenten die geen lid zijn 45 euro.
 • NB Voor studenten geldt: zij zijn nog niet aangesteld aan een school.

Deskundigheidsbevordering

 • De voorgaande studiedagen van VONKC werden gevalideerd bij Registerleraar.nl voor het vrijwillige lerarenregister als nascholingsaanbod. In verband met het huidige overgangsjaar naar het verplichte register is het voor VONKC niet mogelijk de gewijzigde aanpak van de studiedagen te laten valideren.
 • Maar, je krijgt naderhand wél een certificaat (voor nu zonder registeruren) dat je wel kunt uploaden naar je registerleraaraccount om je portfolio aan te vullen!
 • Let op: als docent heb je op je school een persoonlijke budget voor deskundigheidsbevordering. Maak daar gebruik van! Dat is in de cao-vo geregeld.