Op donderdag 8 januari 2015 houden de kunstvakverenigingen gezamenlijk een studiedag voor docenten Kunst algemeen van zowel havo als vwo. De studiedag heeft plaats in Utrecht in cursus- en vergadercentrum Domstad. De dag begint om 9.30 met een inloop. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.45 uur, waarna er nog gelegenheid is om na te praten met elkaar.

Het dagprogramma start met twee plenaire lezingen:

  • de eerste gaat over Film als kunstdiscipline, door Kevin Toma;
  • de tweede lezing is kunstfilosofisch van aard: Het Metamodernisme, door Robin van den Akker en Tim Vermeulen.

Na de lunch worden diverse workshops aangeboden:

  • filmanalyse door Lazlo en Dylan Tonk;
  • muziekanalyse;
  • drama-analyse door Piet Spee;
  • dansanalyse, door Wieneke van Breukelen;
  • workshops met een vakdidactische inslag, bv. het maken van toetsen door o.a. Ingrid Habets.

Voor meer informatie en aanmelding: Studiedag Kunst algemeen over Film als kunstdiscipline en met diverse workshops analyse en didactiek