Om inspiratie op te doen en elkaar de fijne kneepjes van theorie en vakdidactiek van de andere kunstvakdiciplines mee te kunnen geven organiseren de kunstvakverenigingen BDD, NBDK, VLS en VONKC voor de tweede keer de studiedag Kunst Algemeen.

De kunstvakken vertonen veel overeenkomsten maar het vraagt van jullie als examendocenten een disciplineoverstijgende blik om de bijbehorende theorie van beeldend, dans, drama en muziek als vanzelfsprekend geheel aan je leerlingen over te brengen. Kom je kennis opfrissen en je blik verbreden en verdiepen!

Interdisciplinair – multidisciplinair – transdisciplinair

Deze tweede studiedag Kunst algemeen gaan we in op interdisciplinair, multidisciplinair en transdisciplinair werken. Niet alleen de kunstenaarspraktijk verlegt zijn grenzen, ook binnen het onderwijs worden manieren van samenwerken tussen de disciplines verkend.

 • In het ochtendprogramma gaan twee lezingen hierover, onder andere met een presentatie van de interfaculteit ArtEZ;
 • In de middag zijn er twee workshopsrondes van ieder vijf kwartier gepland. Er zijn workshops dans-, drama-, muziek- en beeldanalyse, didactische vraagstukken en interdisciplinair improviseren;
 • De workshopsleiders zijn ervaren collega’s van Kunst Algemeen en beeldend-dans-drama-muziek en ook studenten van de docentenopleidingen geven acte de présence;
 • Meer informatie over de inhoud van het programma vind je zo spoedig mogelijk hier;
 • Voor een impressie van de eerste studiedag Kunst algemeen kijk hier;
 • Let op: dit is géén studiedag over CKV!

Praktische zaken

 • Deze studiedag Kunst algemeen wordt gehouden in Utrecht: inloop vanaf 9.30 uur, start 10.00 uur, einde 16.00 uur;
 • Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging; ongeveer een week van tevoren sturen we je het programma met adresgegevens;
 • Sluitingsdatum voor aanmelden ligt zes dagen voor de studiedag: dinsdag 15 maart 2016.
 • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum wordt er wel een factuur gestuurd, de verenigingen maken kosten voor de deelnemers;
 • De toegangstarieven zijn: docent-lid 70 euro, student-lid 17,50 euro, docent-niet-lid 150 euro, student niet-lid 35 euro. N.B. voor studenten geldt: zij zijn nog niet aangesteld aan een school.

Nascholing: register en budget:

 • De studiedagen van de kunstvakverenigingen gelden als gevalideerd aanbod voor Regsiterleraar.nl. Het certificaaat wordt nagezonden en kun je uploaden naar je account bij www.registerleraar.nl. We willen graag dat onze certificaten waardevol zijn en blijven. Het certificaat wordt verstrekt op basis van je aanwezigheid. We rekenen er daarom ook op dat je de hele dag onze gast zult zijn!
 • Na afloop ontvang je een nazending met de diverse bestanden van de lezingen en de workshops;
 • Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao-vo geregeld: 600 euro per docent bij een volledige fte. Maak daar slim gebruik van! De tarieven voor onze studiedagen zijn voor leden aanzienlijk lager dan voor niet-leden.

Aanmeldingsformulier studiedag Kunst algemeen op 21 maart 2016