Het CPS bericht:
Deze zomer is er middels de kamerbrief naar voren gekomen op welke wijze de Inspectie van het Onderwijs scholen in het voortgezet onderwijs op het gebied van leerresultaten beoordeelt. Scholen zijn dan ook hard aan de slag met het verbeteren van de leerlingresultaten. Toch gebeurt dit op veel scholen op een onjuiste manier. De Studiedag De vaksectie in haar kracht brengt de juiste aanpak onder de aandacht en geeft u de juiste inzichten die u nodig heeft om de leerlingresultaten op uw school te verbeteren.

Om de leerresultaten voor het vak te verhogen, is er ruimte nodig voor vakinhoudelijke ontwikkeling in de vaksectie. Daarom wordt tijdens deze Studiedag de focus gelegd op hoe u er samen, met collega’s die mede verantwoordelijk zijn voor de vaksectie, voor kunt zorgen dat de vaksectie een succesvolle rol speelt in het verbeteren van de opbrengsten. Goede leerresultaten worden pas behaald als de vaksectie krachtig functioneert.

Tijdens de Studiedag kunt u kiezen uit verschillende workshops door experts op het gebied van het optimaliseren van leerresultaten. Daarna kunt u met uw collega’s en experts in gesprek gaan en vragen formuleren. Ook bieden wij u de gelegenheid voor een consultancygesprek met één van de CPS-consultants.

CPS organiseert de Studiedag bij CPS in Amersfoort. Klik hier voor het volledige programma, verdere toelichting en om u in te schrijven.