Op vrijdag 5 april 2013 vond in het Haagse Koorenhuis de laatste VLS-studiedag plaats. Het delen van kennis en vaardigheden vormde het hoofdmenu.

Studenten van de vakopleidingen Docent Muziek deelden in de vorm van workshops en presentaties het mooiste uit hun opleidingen met hun toekomstige collega’s.

Locatie:
Het Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag

Het programma:
09.30 inloop, koffie
10.00 gezamenlijke start met een welkom van VLS-voorzitter Reyer Ploeg
10.10 aansluitend een workshop percussie met Govert van der Kolm
10.30 eerste workshopronde
11.30 koffiepauze
11.45 tweede workshopronde
12.45 lunchpauze
13.30 een speciaal interview met Reyer Ploeg door Aad de Been
14.00 eerste ronde methodes
15.00 theepauze
15.15 tweede ronde methodes
16.15 einde studiedag (de bar is open tot 16.45)

Workshop: Het Orkest der Voorwerpen
Ieder voorwerp heeft een klank. Iedere klankbron kan gebruikt worden als instrument. Veel docenten maken ergens in hun carrière gebruik van een werkvorm waarbij alledaagse voorwerpen gebruikt worden als instrumenten. In de workshop ‘het Orkest der Voorwerpen’ staat de professionalisering van deze werkvorm centraal.
Welke kennis kun je koppelen aan deze werkvorm? Hoe kun je kwaliteit en originaliteit waarborgen bij zo’n (veelgebruikte) werkvorm? Hoe is het (ook al weer) om dit proces van ontdekken en creëren door te maken? Een praktische, actieve workshop door studenten van de opleiding Docent Muziek van het Utrechts conservatorium.

Workshop: Horen zien en spreken
CKV nodig?
Is een mens alleen op de wereld om te werken? Heeft niet ieder mens de behoefte zichzelf in deze wereld neer te zetten en de samenleving te begrijpen? Hoe scholen wij de mens voor de toekomst? Zonder ondersteuning in de opvoeding en dus in het onderwijs, is dit niet goed mogelijk. CKV-vakken zijn geschikt om dit ontwikkelingsproces te ondersteunen. De mens hoort, ziet en spreekt, het is met elkaar verbonden. Muziekmaken kan niet zonder performen. Theater krijgt door muziek een extra dimensie. Net zo goed als theater ook beeld is. Het beïnvloedt elkaar voortdurend. Hoe is dit te vertalen naar de praktijk?
Tijdens de studiedag wordt door studenten en docenten van ArtEZ verteld hoe zij CKV ervaren. Wat vinden zij hét belang van cultuuronderwijs? Hoe krijgen en geven zij les? Het CKV-vak benadrukt horen zien en spreken. Bij ArtEZ in Zwolle krijgen de muziek–, beeldend- en theaterstudenten samen les. Ze leren over eigen muren heen te kijken. Ze leren eigen en andere disciplines te verwoorden, door te geven aan elkaar en neer te zetten. Ontstaat er op deze manier nieuwe kennis, nieuwe kunst?

Workshop: Creatieve leerprocessen
Creatieve leerprocessen verschaffen inzicht in een bijzondere vorm van participerend muziekonderwijs. Leren door zelf te doen. Een vorm die zich – in tegenstelling tot de meeste vormen van muziekonderwijs, waarin de nadruk ligt op het reproduceren van muziek – onderscheidt door zich te concentreren op het creatieve aspect van musiceren. Daarnaast staat leren in groepsverband centraal.
De workshop:
Wat is een creatief leerproces? Hoe creëer je in een korte tijd vertrouwen en veiligheid binnen een groep? Twee vragen die na het volgen van deze workshop, beantwoord zijn.
Zonder een vertrouwde en veilige sfeer wordt het lastig een creatieve werkvorm op gang te brengen, vandaar dat de eerste helft van deze workshop, door studenten van het Koninklijk Conservatorium geïnvesteerd zal worden in de groep en het contact, en de tweede helft in het creatieve leerproces. U zult merken dat er bij werkvormen in dienst van het vertrouwen en ‘’elkaar leren kennen’’ veel muzikaliteit en creativiteit komt kijken, en dat dit andersom ook zeker niet los van elkaar kan bestaan.

Workshop: De belevingswereld van het kind door beweging
Een doorlopende lijn in ontwikkeling van de beweging van het jonge kind ( kleuter) naar beginnende puber (groep 8). Daarbij presenteren we vooraf de inhoud en het doel van het vak MIB, waarna we actief met de studenten aan de slag gaan. De studenten kruipen in de huid van een opgroeiend kind. Na iedere ‘fase’ houden we een soort evaluatie. Hierin vragen we de studenten de activiteit te analyseren op basis van de doelgroep en het doel van de activiteit.
De deelnemers kunnen zich d.m.v. beweging en vormgeving, inleven in de belevingswereld van het kind en ervaren hier de meerwaarde van.
In deze workshop stellen wij het vak MIB aan jullie voor. MIB staat voor Muziek in Beweging en wordt alleen onderwezen aan het Conservatorium te Maastricht. Belangrijk bij dit vak is de relatie tussen de muziek en de manier waarop de belevingswereld van kinderen hierdoor geprikkeld wordt. Bewegen gebeurt bij ons altijd met een reden! De expressie die de beweging met zich meebrengt, wordt in verband gebracht met de muziek en het verhaal erachter. ‘Beleving’ staat bij dit vak centraal, dus doe mee! Pas dan ervaar je de meerwaarde van MIB!

Workshop: Muziekdocenten in internationaal perspectief
Internationalisering is een woord dat veelvuldig klinkt in de opleidingen van muziekdocenten. Wat betekent dit precies en waarom wordt daar zo belangrijk over gedaan. Studenten van verschillende conservatoria beleven zelf wat het is om in een ander land, soms heel dichtbij, te worden opgeleid en vertellen wat deze confrontatie oplevert voor je eigen beeld van het muziekonderwijs in Nederland.
Een workshop met voorbeelden uit deze praktijk en praktische oefening in hoe het er ergens anders aan toe gaat. Te gast bij studenten van het Prins Claus Conservatorium. Groningen

Workshop: Een bijzondere docentenopleiding bij Hogeschool Helicon
Den Haag kent twee opleidingen Docent Muziek. Het Koninklijk Conservatorium is een plaats waar je kunt worden opgeleid, maar er is ook een opleiding bij de Hogeschool Helicon. Welke vakken kom je bij Helicon tegen en wat is de gedachte daarachter? Een workshop waarin het gaat om ervaring

Workshop: Kodaly; een terechte revival?
Oudere muziekdocenten kwamen deze methode nog uitgebreid in de opleiding tegen. Een auditieve benadering, zingen, solfège. In de vraag naar langere leerlijnen in het onderwijs komt de vraag naar deze methodiek terug. Het Koninklijk Conservatorium organiseerde niet lang geleden masterclasses over het onderwerp.
Wat is Kodaly ook al weer? En heeft een methode van toen nog of opnieuw betekenis voor het muziekonderwijs anno 2012?