Met de invoering van het studievoorschot is de belofte gedaan dat de vrijgekomen middelen worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden het van essentieel belang dat deze ‘extra’ middelen daadwerkelijk worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Daartoe pleiten de vakorganisaties waaronder de VCP voor:

  • Landelijke kaders voor de besteding van de onderwijsmiddelen;
  • Stabiele en structurele bekostiging;
  • Meer handen voor de klas en ruimte voor deskundigheidsbevordering;
  • Een door de sector gedragen definitie van onderwijskwaliteit en kwaliteitsafspraken.

Lees hier de brief die gezonden werd aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met het Algemeen Overleg op 25 januari 2017.

Lees ook:
Leenstelselgelden ook echt besteden aan kwaliteit hoger onderwijs