Doel en Werkwijze Strategisch Beraad Kunst- en Cultuureducatie

Twee keer per jaar wordt een Strategisch Beraad Kunstvakken georganiseerd met belanghebbende en belangstellende organisaties die zich bezig houden met kunst- en cultuureducatie in het onderwijs. Een Beraad bestaat uit vijftien tot twintig personen.

Het Beraad heeft als doel elkaar te informeren over beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de kunst- en cultuureducatie, en mogelijke acties te coördineren. Het Strategisch Beraad is vooral ook bedoeld om op de actualiteit in te spelen en snelle reacties te genereren.

In het Beraad worden daartoe inhoudelijke discussies gevoerd en strategische afwegingen gemaakt die voor de deelnemende organisaties van belang zijn. Vier keer per jaar geeft het Beraad een Bulletin uit.

  • Voor elk Beraad wordt een agenda vastgesteld. Een kleine werkgroep draagt zorg voor de opstelling daarvan. Reyer Ploeg maakt als voorzitter van de VLS deel uit van deze werkgroep.
  • Het agendavoorstel gaat vervolgens naar de vakverenigingen, met de vraag om (eventuele) toevoegingen of aanvullingen.
  • Het Strategisch Beraad nodigt – afhankelijk van de inhoud en onderwerpen van de agenda – relevante externen uit voor informatie of deelname aan discussies.

Het BULLETIN van het Beraad komt vier maal per jaar uit. Het beoogt betrokkenen en belangstellenden van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs voorafgaand aan elke bijeenkomst te informeren over de thema’s die geagendeerd worden. Om hen vervolgens na afloop te voorzien van een bondig verslag van de besproken onderwerpen.